Disclaimer van Tandtotaal

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website.
Deze website is eigendom van Tandtotaal. Door deze website te raadplegen of te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze website niet raadplegen of gebruiken.

Copyright
© Copyright 2007 – 2018 Tandtotaal

Intellectueel eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geüpload, worden weergegeven, verzonden of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt of gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandtotaal. Met uitzondering van bepaalde pdf bestanden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik en het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Tandtotaal en/of op dat van derden van wie Tandtotaal informatie (al dan niet tegen betaling) heeft verkregen, zoals diverse afbeeldingen, of die informatie aan Tandtotaal ter beschikking hebben gesteld.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Tandtotaal aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Tandtotaal geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Tandtotaal geeft géén expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.