Tandsteen

Heeft zich tandsteen op je tanden en kiezen gevormd, dan moet dit door een tandarts, mondhygiëniste of preventie-assistente worden verwijderd. Na het verwijderen van tandsteen kunnen je tanden (tijdelijk) gevoeliger aanvoelen omdat de tandhlazen bloot komen te liggen.

Als tandsteen niet tijdig wordt verwijderd kunnen afwijkingen aan het tandvlees ontstaan zoals gingivits en parodontitis. Gingivitis is de beginnende fase van tandvleesontsteking en uit zich door pijnlijk en snel bloedend tandvlees. Parodontitis is de verder gevorderde fase van tandvleesontsteking waarbij het tandvlees loslaat en het kaakbot aangetast raakt. Het kaakbot kan op den duur zelfs zover aangetast worden dat de tanden en kiezen los gaan staan.

Het is overigens niet zo dat gingivitis en parodontitis alleen door tandsteen ontstaan. Roken, stress, medicijngebruik, diabetes en bepaalde bacteriën kunnen onder andere mede oorzaak zijn van tandvleesaandoeningen.

Laat je gebit regelmatige controleren en reinigen. Zo kunnen veel problemen worden voorkomen. Een goede mondhygiëne draagt bij aan een goede algehele gezondheid.

© 2008 – Tandtotaal