Jongeren – Tanderosie

tanderosie-jongereTanderosie is het oplossen van tandweefsel door de inwerking van zuren. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herkennen is en moeilijk te behandelen. Daarom is voorkómen van groot belang. Wanneer tanderosie niet wordt bestreden, zullen de zuren het tandglazuur en vervolgens het blootliggende tandbeen oplossen. Tandweefsel dat verloren is gegaan komt niet meer terug. Ga daarom regelmatig naar de tandarts voor controle.

Producten tegen tanderosie

Tanderosie

Ons voedingspatroon is de laatste decennia sterk veranderd. Zo gebruiken we bijvoorbeeld steeds vaker en meer fris- en sportdrank. Veel van deze dranken bevatten zuren die tanderosie kunnen veroorzaken. Het gaat er niet alleen om hoeveel zure producten je eet en drinkt, maar ook hoe vaak en hoe lang je de zure producten in je mond hebt. Ook de manier waarop je eet en drinkt is van invloed. Wacht je bijvoorbeeld met het doorslikken van de drank totdat alle prik eraf is? Of spoel je een drank voor de smaak rond in je mond?

Tanderosie is pas in een vergevorderd stadium te zien. Als het uiterlijk van de tanden of kiezen verandert. Te laat dus. Gelukkig kan de tandarts of mondhygiënist het eerder ontdekken. Door tanderosie kunnen de voortanden korter, dunner en daardoor kwetsbaarder worden. Ze krijgen doorschijnende en rafelige randen. Verder kunnen de tanden plaatselijk steeds geler worden of donkere plekken krijgen. Het glazuur wordt namelijk dunner en het onderliggende gele tandbeen schijnt er dan doorheen. In de knobbels van de kiezen kunnen putjes ontstaan. In een later stadium kunnen de knobbels van de kiezen zelfs helemaal verdwijnen (de kiezen worden vlak). Je kauwt dan op blootliggend tandbeen (dentine) hetgeen pijnklachten kan veroorzaken.

© 2009 – Tandtotaal